header image
 

Valoarea mamelor

 

Moralitatea islamic? asigur? via?a social? ?i personal? a tuturor oamenilor ?i le arat? cum s? tr?iasc? cel mai u?or, cel mai mul?umitor ?i mai ferici?i. Aceast? moralitate prounce?te dreptate, toleran??, compasiune, ntrajutorare fa?? de to?i oamenii indiferent de vrst?, sex sau statut economic. Musulmanii trebuie ntotdeauna s? caute s? respecte aceast? moralitate pe ct de mult posibil. Ei adopt? aceste caracteristici morale superioare deoarece Allah le-a poruncit acest lucru. In consecin??, statutul social a unei persoane, vrsta, sexul ?i alte asemenea caracteristici sunt neimportante pentru ei.

 

Allah eviden?ieaz? importan?a comportamentului fa?? de femei, n special al mamelor. P?rin?ii se str?duiesc s? ofere copiilor cea mai bun? educa?ie, un caracter decent, ?i s? i nve?e s? trateze pe to?i oameni cum se cuvine. Datorit? faptului c? fac attea sacrificii inclusiv financiare, timp ndelungat, copii sunt obliga?i n schimb s? le returneze eforturile ?i sus?inerea moral? cu respect ?i supunere. Allah a vorbit despre aceasta responsabilitate n Sfntul Coran :

 

L-am ndemnat pe om s? se poarte cu p?rin?ii s?i frumos(Surat al-Ankabut: 8 )

 

Noi i-am poruncit omului s? le arate bun?tate p?rin?ilor s?i(Surat al-Ahqaf: 15)

 

Spune: Veni?i s? v? citesc ceea ce Domnul vostru v-a oprit [cu adev?rat]: S? nu-I asocia?i Lui nimic; s? fi?i buni cu p?rin?ii; s? nu-I omor?i pe copiii vo?tri de teama s?r?ciei, c?ci Noi v? vom da cele de trai att vou? ct ?i lor; nu v? apropia?i de cele ru?inoase, nici cele care se v?d, nici cele care sunt ascunse; nu ucide?i sufletul pe care l-a oprit Allah, dect pe drept!

 

Acestea vi le-a poruncit [Allah];poate c? voi ve?i pricepe (Surat al-Anam: 151

 

 

Coranul, de asemenea, ne spune c? trebuie s? avem un comportament frumos fa?? de p?rin?i ?i s? evit?m arogan?a ?i mndria:

 

Adora?i-L pe Allah ?i nu-I asocia?i Lui nimic! Purta?i-v? bine cu p?rin?ii, cu rudele, cu orfanii, cu s?rmanii, cu vecinul apropiat ?i cu vecinul str?in, cu tovar??ul de al?turi, cu c?l?torul de pe drum ?i cu cei st?pni?i de minile voastre drepte, c?ci Allah nu-i iube?te pe cel trufa? ?i pe cel l?ud?ros!(Surat an-Nisa: 36)

 

Allah a sf?tuit oamenii ca ntotdeauna s? fie toleran?i, n?eleg?tori, plini de compasiune ?i respectuo?i cu p?rin?ii lor. El, de asemenea, le aminte?te ct de mult sufer? mamele atunci cnd dau na?tere copiilor ?i n cre?terea lor. De exemplu:

 

Noi l-am pov??uit pe om [s? fac? bine] p?rin?ilor s?i, mama lui l-a purtat, [suportnd pentru el] sl?biciune dup? sl?biciune, iar n??rcarea lui a fost dup? doi ani, [a?adar]: Adu mul?umire Mie ?i p?rin?ilor t?i,c?ci la Mine este ntoarcerea!(Surah Luqman: 14)

 

Noi i-am poruncit omului s? le arate bun?tate p?rin?ilor s?i. Mama sa l-a purtat cu dureri ?i l-a n?scut cu dureri. Purtarea lui ?i [pn? la] n??rcarea lui sunt treizeci de luni. Iar cnd ajunge n plin? putere ?i mpline?te patruzeci de ani, zice el: Doamne, ajut?-m? pe mine ca s?-?i aduc mul?umire pentru binefacerea Ta, cu care Te-ai ndurat de mine ?i de p?rin?ii mei, ?i s? mplinesc o fapt? bun? care s?-?i plac?! ?i f? ca urma?ii mei s? fie oameni buni [evlavio?i]! Eu m? ntorc la Tine, c?indu-m?, ?i eu sunt dintre cei supu?i! (Surat al-Ahqaf: 15)

 

Fiecare mam? sufer? att de multe luni pentru a da na?tere copiilor.

 

Dup? cum Allah a revelat acesta este un proces destul de greu pentru ea. Dup? aceast? perioad?, ea adopt? o perioad? de devotare ?i ncepe s? ?i hr?neasc? ?i ngrijeasc? copilul. Allah reaminte?te oamenilor de aceast? realitate ?i ne spune c? mamele sunt fiin?e foarte speciale. In plus, El sf?tuie?te oamenilor s? nu uite grija p?rin?ilor fa?? de ei ?i s? aib? un comportament foarte frumos fa?? de ei a?a cum ?i ei au avut n cre?terea lor iar acum ajun?i la b?trne?e acest serviciu trebuie returnat ?i devin dependen?i:

 

?i Domnul t?u a ornduit s? nu-L adora?i dect pe El ?i s? v? purta?i frumos cu p?rin?ii vo?tri, iar dac? b?trne?ile i ajung pe unul dintre ei sau pe amndoi lng? tine, nu le zice?i lor Of! ?i nu-I certa pe ei, ci spune-le lor vorbe cuviincioase.?i din ndurare coboar? pentru ei aripa smereniei ?i ndur?rii ?i spune: Doamne, fii ndur?tor cu ei, c?ci ei m-au crescut [cnd am fost] mic! (Surat al-Isra: 23-24)

 

Dup? cum to?i ?tim, b?trne?ea nseamn? pierderea puterii fizice, dinamismului, s?n?t??ii ?i energiei. Astfel de oameni devin dependen?i de grija altor persoane, protec?ie ?i ajutor. Facult??ile lor mentale scad, ?i ei se confrunt? cu pierderea memoriei ?i alte asemenea probleme. Musulmanilor, dup? cum Allah le cere, se comport? cu p?rin?ii lor cu compasiune, toleran??, n?elegere ?i grij?.

 

In versetul citat anterior, Allah a revelat musulmanilor cum s? se comporte cu p?rin?ii lor vrstnici. Dup? cum se observ?, musulmanilor le este interzis s? afi?eze cea mai mic? form? de nerespect fa?? de p?rin?ii lor ?i Allah le porunce?te s? le vorbeasc? frumos ?i s? se i trateze cu blnde?e pentru a nu avea nici un motiv de sup?rare. Astfel, musulmanii sunt foarte n?eleg?tori ?i aten?i cu p?rin?ii lor. Ei fac tot posibilul pentru a asigura confortul p?rin?ilor lor ?i continu? s? i iubeasc? ?i s? i respecte. Avnd n vedere dificult??ile ?i plngerile asociate cu vrsta naintat?, musulmanii ncearc? s? asigure toate nevoile p?rin?ilor lor nainte ca ei s? cear?. Oricare ar fi circumstan?ele, ei sunt ntotdeauna politico?i ?i darnici. Musulmanii nu asigur? numai nevoile spirituale ?i psihologice, ci ei le asigura ?i pe cele materiale ?i financiare. Allah a revelat c? p?rin?ii au dreptul la ajutorul financiar al copiilor:

 

Te ntreab? ce s? cheltuiasc?. Spune-le: Ceea ce cheltui?i voi din bunuri trebuie s? fie pentru p?rin?i, pentru rude, pentru orfani, s?rmani ?i drume?i [nevoia?i]. ?i orice bine pe care l face?i, Allah l cunoa?te.(Surat al-Baqara: 215)

 

Comportamentul exemplar al Profetului Yusuf (pacea fie asupra sa) fa?? de p?rin?ii s?i este un exemplu perfect pentru to?i oamenii. El ?i-a g?zduit p?rin?ii n cea mai respectabil? manier? ?i apoi ?i-a exprimat mul?umirea ?i devotarea fa?? de ei a?ezndu-i pe tron. Allah a revelat comportamentul lui Yusuf (pacea fie asupra sa):

 

?i cnd au intrat la Iosif, i-a primit el pe p?rin?ii s?i ?i a zis:Intra?i n Egipt – cu voia lui Allah – n siguran??! ?i el i-a ridicat pe p?rin?ii s?i pe tron ?i au c?zut [cu to?ii] dinaintea lui, prosternndu-se, iar el a zis: O, tat?! Acesta este tlcul vedeniei mele de odinioar?. Domnul meu a f?cut-o s? fie adev?r ?i a fost bun cu mine, c?ci m-a scos din temni??, iar pe voi v-a adus din pustietate, dup? ce ?eitan a iscat pizm? ntre mine ?i fra?ii mei. Domnul meu este binevoitor cu ceea ce voie?te. El este Cel Atoate?tiutor [?i] În?elept [Al-'Alim, Al-Hakim]! (Surah Yusuf: 99-100)

 

Coranul a revelat c? dreptcredincio?ii s-au rugat pentru p?rin?ii lor ?i pentru iertarea lui Allah ?i mil? asupra lor. Din unele versete, se observ? c? Profe?ii au ndeplinit rug?ciuni similare. Allah a revelat c? Profetul Noe (pacea fie asupra sa) s-a rugat cu p?rin?ii s?i:

 

Doamne! Iart?-m? pe mine ?i pe p?rin?ii mei ?i pe cel care intr? n casa mea cu credin??, ca ?i pe dreptcredincio?i ?i pe dreptcredincioase,?i nu le spori nelegiui?ilor dect pierderea!"(Surah Nuh: 28).

 

Intelegem din Coran ca moralitatea islamic? confer? o valoare mare p?rin?ilor. Allah ne spune clar c? un asemenea tr?s?turi de caracter sunt importante pentru to?i musulmanii cnd sunt tineri ?i la fel ?i cnd sunt b?trni. Cu toate astea, n anumite cazuri, dreptcredincio?ilor le este cerut s? nu ?i asculte p?rin?ii. De exemplu:

 

Dar dac? se str?duiesc pentru ca tu s?-Mi faci ca asociat altceva, despre care tu nu ai cuno?tin??, atunci nu te supune lor! R?mi mpreun? cu ei n aceast? lume, cu dreptate, dar urmeaz? calea acelora care se ntorc c?tre Mine, c?ci apoi la Mine este ntoarcerea ?i Eu v? voi vesti ceea ce a?i f?cut! (Surah Luqman: 15)

 

Prin acest verset, Allah sf?tuie?te musulmanii s? nu ?i asculte p?rin?ii dac? ei se ntorc mpotriva lui Allah ?i ?i ncurajeaz? copiii s? fac? acela?i lucru. Dar totu?i, precum moralitatea islamic? ne cere, musulmanii trebuie s? ?i respecte p?rin?ii ?i trebuie s? le ndeplineasc? dorin?ele ?i s? aib? un comportament frumos fa?? de ei.

 

~ by abualola on octombrie 19, 2008 . Tagged:Lasă un răspuns

(insereaza codul din stanga)
 
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X